Nasz adres:

Nasz adres:

Le¶na Dolina
Siedl±tków 19
99-235 Pêczniew

tel. kom. +48-609-22-89-44

e-mail: krystyna.juda@jeziorsko.com.pl


Znajd¼ nas na Facebook'u

Tu podaj tekst alternatywny

Wspó³rzêdne nawigacji GPS:
N 51° 51' 06.55" / E 18° 44' 24.43"


Jak do nas dojechaæ - kliknij na link "Mapa dojazdu"

 

Dla go¶ci
Darmowy internet Wi-Fi
Darmowy parking
Swojskie produkty
Mo¿liwo¶æ organizacji ogniska
Murowany grill
Schowek na rowery
Zadaszona wiata
Plac zabaw dla dzieci:
- Trampolina 3,5 metra
- Hu¶tawki i zje¿dzalnia
- Piaskownica, namiot, zabawki

Szybki Kontakt
„Le¶na Dolina”
Siedl±tków 19
99-235 Pêczniew
tel. +48 504 569 574
meg@jeziorsko.com.pl

Znajd¼ nas na Facebook'u
https://www.facebook.com/jeziorsko

Wspó³rzêdne nawigacji GPS:
N: 51° 51' 6" / E: 18° 44' 25"
Projekt wspfinansowany z dotacji UE
UE£ódzkiePROWfac
Zobacz take
Maszyny w³ókiennicze
Naszywki z Twoim logo
Trufle.co
Strony internetowe
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarw Wiejskich: Europa inwestujca w obszary wiejskie. Projekt wspfinansowany ze rodkw Unii Europejskiej w ramach dziaania Wdraanie lokalnych strategii rozwoju may projekt Programu Rozwoju Obszarw Wiejskich na lata 2007-2013. Instytucja Zarzdzajca PROW 2007-2013 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

All Rights Reserved © 2013