Pokoje i otoczenie

OTOCZENIE:

O¶rodek po³o¿ony na polanie, w bezpo¶rednim s±siedztwie lasów.
Badzo ³adne widoki na lasy i ³±ki, ¶wie¿e powietrze.
Miejsce na ognisko, grill, zadaszona wiata, parking,
hu¶tawki, du¿a trampolina
- dostêpne na podwórku.
Dla dzieci dodatkowo zje¿d¿alnia, piaskownica, namiot, tunel.

POKOJE - PIÊTRO

Do dyspozycji go¶ci znajduj± siê 3 przestronne, s³oneczne pokoje
po 25 m kw. ka¿dy z piêknym widokiem na lasy i ³±ki.
Jeden z pokoi posiada balkon. W ka¿dym pokoju jest telewizor
oraz internet Wi-Fi, wygodne ³ó¿ka, stolik, szafki.
£azienka (kabina prysznicowa, umywalka, pó³ki na kosmetyki)
oraz osobno - toaleta z umywalk± do dyspozycji dla 3 pokoi.
Dla go¶ci oddana jest w pe³ni wyposa¿ona kuchnia
z jadalni±
, z mo¿liwo¶ci± przygotowywania posi³ków.
Kuchnia zaopatrzona w lodówkê, kuchenkê gazow±, zlewozmywak,
szafki, stó³, krzes³a, wszystkie potrzebne naczynia.

POKOJE - PARTER

Dla go¶ci dostêpne s± 2 pokoje - ponad 20 m kw. ka¿dy.
W pokojach jest telewizor oraz internet Wi-Fi, wygodne ³ó¿ka,
szafki, stó³ z krzes³ami.  Jeden pokój wyposa¿ony jest w aneks kuchenny
(zlew, kuchenka, naczynia). Drugi pokój posiada czajnik elektryczny
oraz osobno jadalniê i sypialnie w amfiladzie.
£azienka i toaleta  do dyspozycji dla dwóch pokoi.

PODDASZE

Przestronny pokój na poddaszu - 100 m2 - przeznaczony dla zabaw z dzieæmi,
uprawiania gimnastyki, s³uchania muzyki, czytania ksi±¿ek czy odpoczynku.

Wszystko wykone ze staranno¶ci±, tak aby nasi go¶cie czuli siê jak u siebie w domu.

Serdecznie Zapraszamy

Piêtro
Pokój 1 p³d - zach
Piêtro
Pokój 2 z balkonem
Piêtro
Pokój 3 pó³nocny
Parter - Pokój 4
Aneks kuchenny
Parter - Pokój 5
z jadalni±
Kuchnia
z jadalni±
£azienka, toaleta
Klatka schodowa
Otoczenie o¶rodka
Dla go¶ci
Darmowy internet Wi-Fi
Darmowy parking
Swojskie produkty
Mo¿liwo¶æ organizacji ogniska
Murowany grill
Schowek na rowery
Zadaszona wiata
Plac zabaw dla dzieci:
- Trampolina 3,5 metra
- Hu¶tawki i zje¿dzalnia
- Piaskownica, namiot, zabawki

Szybki Kontakt
„Le¶na Dolina”
Siedl±tków 19
99-235 Pêczniew
tel. +48 504 569 574
meg@jeziorsko.com.pl

Znajd¼ nas na Facebook'u
https://www.facebook.com/jeziorsko

Wspó³rzêdne nawigacji GPS:
N: 51° 51' 6" / E: 18° 44' 25"
Projekt wspfinansowany z dotacji UE
UE£ódzkiePROWfac
Zobacz take
Maszyny w³ókiennicze
Naszywki z Twoim logo
Trufle.co
Strony internetowe
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarw Wiejskich: Europa inwestujca w obszary wiejskie. Projekt wspfinansowany ze rodkw Unii Europejskiej w ramach dziaania Wdraanie lokalnych strategii rozwoju may projekt Programu Rozwoju Obszarw Wiejskich na lata 2007-2013. Instytucja Zarzdzajca PROW 2007-2013 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

All Rights Reserved © 2013